Du lämnar digitala fotspår – 1984 – big data i verkligheten

Avslöjandet av internetövervakningsprogrammet PRISM visar återigen hur viktigt det är att inte lämna för många spår på internet. National Security Agency, NSA; har enligt Edward Snowden direkt tillgång till servrar hos Microsoft, Google, Facebook, Yahoo mfl.

Allt du lagrar eller skriver hos dem har alltså NSA tillgång till!

NSA kan analysera dessa enorma datamängder och hux flux hitta något intressant eller något hot mot USA:s säkerhet. Vad händer då mån tro??

Genom att vi använder allt fler molntjänster, så lämnar vi ut mer och mer för exponering för amerikanska myndigheter. Betänk att Microsoft, Google och Yahoo tillhör de största e-post-leverantörerna!

Big data har fått en ny innebörd.

Bifogar länk till Apples lanseringsfilm för Macintosh från 1984. Den är klart inspirerad av 1984!!