Vad ska man göra med allt gammalt data?

Gamla lexikon kan man ha ju som datorstöd när allt finns att slå upp på internet. Kameran hamnar då på rätt nivå för alla digitala möten.

Men vad gör med alla gamla verksamhetssystem och det
som finns lagrat på G:, H: etc och alla andra gemensamma ytor?
Ett e-arkiv kan vara en utmärkt plats för lagring.
Med dess behörighets- och sökmöjligheter kan man nå informationen korrekt och få ett långsiktigt bevarande. Om det är ett gammalt verksamhetssystem, kanske det kan avvecklas och medföra kostnadsbesparingar. 

Hur säkerställer ni bevarande av verksamhetskritisk information så att det följer lagar och förordningar?