Vad ska man göra med allt gammalt data?

Gamla lexikon kan man ha ju som datorstöd när allt finns att slå upp på internet. Kameran hamnar då på rätt nivå för alla digitala möten.

Men vad gör med alla gamla verksamhetssystem och det
som finns lagrat på G:, H: etc och alla andra gemensamma ytor?
Ett e-arkiv kan vara en utmärkt plats för lagring.
Med dess behörighets- och sökmöjligheter kan man nå informationen korrekt och få ett långsiktigt bevarande. Om det är ett gammalt verksamhetssystem, kanske det kan avvecklas och medföra kostnadsbesparingar. 

Hur säkerställer ni bevarande av verksamhetskritisk information så att det följer lagar och förordningar?

Dags att återvända till kontoret!

Äntligen, efter pandemin kan vi återvända till kontoren – åtminstone några dagar i veckan.
Hur ska vi nu ta vara på det ”digitala skuttet” som pandemin förde med sig? På bara några månader banade vi väg för effektiva digitala möten, fjärrarbete mm som normalt skulle tagit flera år.
Ett fortsatt digitaliseringsarbete kräver att vi har en effektiv lagring, sökning och spridning av information. Gamla IT-system och lagring på diverse diskar håller inte. Dessutom ställs ökade krav på behörighetsstyrning.
Ett e-arkiv löser flera av dessa problem.
·       Töm, e-arkivera och stäng ner uråldriga IT-system.
·       Lagra ärenden och handlingar på det sätt som lagar och förordningar föreskriver. Det gäller främst för offentlig sektor.
·       Låt medborgare och kunder komma åt sin egen information via säker inloggning, t ex BankID. Det kan gälla allt från betyg, bygglovsärenden till lagda beställningar.

Vilka effekter från det ”digitala skuttet” vill ni ta tillvara och utveckla?

e-arkiv