Vad har appar betytt för folkhälsan

Framväxten av smarta telefoner och appar har lett till ökat intresse för motion. Med appar som Runkeeper, FunBeat mfl kan du lägga upp träningsprogram, få uppföljning av träningsresultat mm.

Speciellt roligt är det när man utfört ett träningspass och får ett grattis-mail. Själv använder jag Runkeeper. De hittar alltid något som man åstadkommit, oavsett hur långsamt eller snabbt man cyklat eller sprungit!

Exempel är största höjdstigningen på en månad, din tredje bästa tid någonsin etc.

Om du inte har något träningsapp på din telefon, ladda ner en och börja utmana dig själv! De riktigt avancerade kopplar ihop sina skor med appen och får ännu mera statistik.

Bloggat av Bertil Thunberg på http://www.evernet.se

Dags att e-arkivera!

Sedan SKL Kommentus ramavtal för e-arkiv började gälla i november 2013 har det bara två avrop skett. Många undrar varför? Nu ser vi dock ett stort antal avrop som är på gång…

Förberedelserna för e-arkivupphandlingarna har helt enkelt tagit längre tid än beräknat. Det krävs en bred förankring i kommunens organisation och framför allt en prioritering från ledningen. Många kommuner har sett e-arkiv som ett lämpligt samverkansområde och därför börjat med formerna för samverkan. Ett exempel är Sydarkivera. Tio kommuner och Region Blekinge har bildat ett kommunalförbund, vilket givetvis tagit tid. På andra håll har man börjat med utbildningsinsatser inom området, vilket banar väg för lyckade införande som kommer inom kort.

E-arkivet, navet i den digitala förvaltningen!

Det vi kan se från dem som kommit längre med upphandling, avrop och införande är att e-arkiv fått en prioritet, ofta i ett e-program eller en e-strategi. Eftersom e-arkiv är en naturlig och nödvändig del i en effektiv digital informationshantering, så är detta lämpligt. Det saknas ofta planer för hur all information som inkommer, skapas, distribueras och lagras digitalt i en kommun ska arkiveras på ett säkert sätt och dessutom enligt gällande lagar och förordningar.

Hur räknar man hem ett e-arkiv?

Det finns många poster i en hemtagningskalkyl för e-arkiv. En direkt besparing är att kunna stänga ner gamla verksamhetssystem som bara drivs för att man inte vet vad man ska göra med informationen i systemet. Det finns en mycket stor risk i detta eftersom hårdvaran kan vara gammal och underhållet av systemet bristfälligt. En vanlig fråga är ”vem har inloggningsuppgifterna?” Information kan helt enkelt gå förlorad. Andra poster i kalkylen är effektivare processer och bättre medborgarservice. Genom att lagra i ett e-arkiv och ge tillgång till extern sökning, kan medborgarna själva söka och hitta informationen de söker. Man kan även fundera på alternativet- hur ska man arkivera all digital information utan e-arkiv? Skriva ut på papper och arkivera??

Hur kommer man i mål?

Om man nu inte kommit så långt, hur kommer man igång? Många börjar med en förstudie. Fördelen med kommuner är att de i grunden till stor del har samma verksamhet, även om förutsättningar skiljer lite. Både SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har publicerat redan gjorda förstudier. Läs och dra nytta av dessa. SKL har publicerat ”Checklista – att tänka på vid införande av e-Arkiv”. I den finns några enkla steg för från beslut till projektavslut. Förstudiefasen kan därmed förkortas utan av kvaliteten blir lidande. En del i förstudien är att föreslå en budget för e-arkiv. Även här kan tidigare förstudier ge vägledning, men även redan avropade eller införda e-arkiv.

För att öka kompetensen finns det ju en rad konferenser med bra seminarier och erfarenhetsutbyte. Besök även någon kommun eller myndighet som redan infört e-arkiv. Vi har flera befintliga kunder som gärna delar med sig av sina erfarenheter!

Dags att ta första steget

Även en lång resa börjar med ett steg. Införande av ett e-arkiv är en lång process, men ger vinster och nyttor redan från start. Dessutom säkerställs att lagar och förordningar efterlevs, även för digital information.

Barn tittar på TV när de vill, inte när programmet sänds

I en Orvesto-undersökning framkommer att barn gärna tittar på rörliga bilden, men inte på  TV utan helst på en platta.

Varje dag tittar 57 % av barnen 7-15 år på film, klipp, serier och tv-program på nätet via några nämnda plattformar ovan (netto). 32 % tittar på tv-program på sändningstiden varje dag. Att ladda ner film/klipp/serier eller tv-program från nätet är dock inte lika vanligt förekommande i yngre målgrupper.

Läsplattor av olika slag är också vanligt. Över 90 % av barnen har idag tillgång till en smartphone och 88,5 % av har tillgång till surfplatta (i hemmet eller egen). 95 % av barnen är dagligen online via dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Bloggat av Bertil Thunberg på evernet.se

Källa: Orvesto

ORVESTO® Junior undersöker medie- och konsumtionsvanor bland barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år. Undersökningen genomförs postalt en gång per år under perioden februari till mars. 2015 deltog totalt 2024 barn och ungdomar vilket motsvarar 964 000 barn och ungdomar runt om i Sverige. .