4 av 5 kommuner erbjuder e-tjänster

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen publicerat resultatet av en enkät som besvarats av cirka 220 av 290 kommuner.

De konstaterar att fyra av fem kommuner erbjuder e-tjänster.
De vanligaste e-tjänsterna är boka och låna om böcker, låna e-böcker och e-tjänst för att ansöka om förskola. Även göra felanmälan, söka jobb inom kommunen och ansöka om gymnasieprogram är exempel på vanliga e-tjänster som kommunerna erbjuder.

Undersökningen visar att mindre kommuner inte satsat i lika hög utsträckning som de större på att erbjuda e-tjänster. Var femte kommun saknar e-tjänster helt.

– Människor förväntar sig i allt högre grad att de ska kunna lösa sina ärenden på nätet, så det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart att en del kommuner inte alls kommit igång med e-tjänster, säger Per Mosseby på SKL.

Delar av resultatet i undersökningen har sammanvägts i ett index där kommunerna rankas efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar.

I topp hamnar: Göteborg, Helsingborg, Skellefteå, Stockholm, Tyresö och Umeå. Grattis till er som bor på dessa orter!

Mer om undersökningen hittar du på http://www.skl.se

Bloggat av Bertil Thunberg på
http://www.evernet.se