Vart tar alla gamla data vägen?

I offentlig sektor finns i många fall krav på att handlingar ska bevaras. Det innebär att de inte får gallras (kastas) utan ska bevaras för eftervärlden, forskning mm. Detta beskrivs i både lagar och förordningar. Få vet att de bryter mot dessa, varje dag.
Problemet uppstår när allt mer av ”handlingarna” tas emot, skapas och lagra digitalt i dator. Trenden är att hela kedjan från medborgare till arkiv ska vara digital.

En speciellt utmaning är att datorprogram kommer används och i vissa fall försvinner. Vem minns Word Perfect idag ? Det var det vanligaste ord-/text-programmet innan MS Word slog igenom ordentligt. Idag kan det vara svårt att läsa Word Perfect filer. Risken är att informationen i dessa filen går förlorad.

Hur ska man lagra utan att bryta mot lagen och framför allt tillse att information kan återsökas både nu och i framtiden?
Svaret är e-arkiv eller system för informationsförsörjning. I dessa lagras informationen i standardiserat format och med standardiserade meta-data, så att återsökning kan ske både nu och i framtiden.

Bloggat av Bertil Thunberg
http://www.evernet.se

Fem misstag – datorn i skolan

Jag hittade en intressant blogg som bland annat tar upp användande av datorer i skolan. I bloggen beskrivs fem misstag:
1) Teknik blir ett självändamål inte ett medel
2) Man ersätter lärare med teknik
3) Teknik används för ensamarbete istället för socialt arbete
4) Fokus på hårdvara snarare än på mjukvara
5) Teknik stödjer de som minst behöver det

I bloggen finns även lösningar på misstagen.

Läs mer på :
http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.co.uk/2014/02/fem-losningar.html

Bloggat av Bertil Thunberg
http://www.evernet.se