BYCD – Bring your companies device (home)

Sedan lång tid har BOYD – bring your own device varit ett känt begrepp. Man har hävdat att bland andra 80-talister inte nöjer sig med de telefoner och datorer som arbetsgivare erbjuder utan vill välja själva och ta med det man är vana att jobba med. Detta är något som ställer till problem ur exempelvis säkerhetssynpunkt. Hur ska du kunna ge tillgång till intranät , lagring mm när du inte har full kontroll över den enhet som ska anslutas? Det finns lösningar för detta.

Ett område som inte diskuterats så mycket är tvärtom, d v s när man använder en arbetsgivares utrustning privat. Eftersom privatliv och arbetsliv tenderar att gå ihop mer och mer, så är även detta fenomen man måste ta hand om. Om man bara har en smart telefon så använder man den för Facebook, appar t ex Runkeeper, privat e-post mm mm.

Hur får man använda en arbetsgivares utrustning privat? Om man ska kunna läsa mail, var nåbar per telefon utanför jobbet är det kanske en självklarhet. Men hur mycket privat information vill du lägga in i din arbetsgivares dator eller telefon?
Hur gör du?

Bertil Thunberg /evernet.se

25% av alla reklamintäkter 2012 i Sverige kom från internet

Kjell Meyer om prylar och internet

Reklamintäkter internet 2012

 

Internet är idag Sveriges största enskilda reklambärare Mer än 25%  av alla reklamintäkter kommer därifrån. Reklamintäkterna låg år 2012 på 8 miljarder kronor och har sedan 2007 fördubblats, skriver Internetstatistik.se.

Den gamla vanliga pappersdagspressen förlorade därmed år 2012 reklambärartäten enligt en rapport från Nordicom: Den svenska mediemarknaden 2013.

Annonsintäkterna på nätet går till nya aktörer och de traditionella medieföretagen blir mindre lönsamma.

Sökordsannonseringen ökar dramatiskt framför allt Google Adwords.

Rewrite: Kjell Meyer

Visa originalinlägg

Tittar du på linjär TV?

På senare tid har utvecklingen av webb-TV exploderat. I stället för att titta på s.k. linjär TV, d v s TV-program enligt tablå, kan man titta på valfritt program när man vill via olika play-tjänster på internet.

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2013:
”De senaste åren har tekniken för strömmande tv och video blivit allt bättre och allt fler har upptäckt att tv-program också finns tillgängliga på internet. 64 procent har någon gång sett ett tv-program via internet. Så gott som alla dessa ser också på tv på traditionellt sätt. Endast tre procent av befolkningen ser endast på tv via internet.

Det dagliga tv-tittandet på webben är fortfarande mycket begränsat vilket också syns vid en jämförelse mellan de tider som ägnas traditionell tv och webb-tv. Fem till tio procent av tv-tiden ägnas åt internet från 46 år och uppåt. Även här skiljer sig de unga från de äldre. De ser visserligen också på traditionell tv, men 20 till 25 procent av deras tv-tid ägnas åt internet. Ibland har de unga svårt att minnas vilken plattform de använde när de såg ett tv-program (Findahl, 2013c). Totalt i befolkningen ägnas 87 procent av tittartiden åt den traditionella televisionen.”

Se även : http://www.soi2013.se/7-webbversioner/

Men detta är bara början. Titta på ungdomar och hur de tittar på TV! Högst ”olinjärt” och på läsplatta när det passar dem. Gärna amerikanska TV-serier via Netflix eller andra streaming-tjänster.

http://www.evernet.se / Bertil Thunberg