Internetanvändning i hemmet minskar ….

men ökar kraftigt i mobilen. Det visar den senaste utredningen Svenskarna och internet.
Hur lång tid används internet på olika platser?
2011 /2012 /2013
i hemmet 11,6 /11,7 /11,1
på arbetet 4,5 /6,1 /5,9
i skolan 0,7 /1,1 /1,2
mobilt 1,5 /3,3 /4,9
på andra
platser 0,9 /1,5 /1,7

Källa: Svenskarna och internet

Bertil Thunberg / evernet.se