Offentliga rummet i Jönköping

På Offentliga rummet 28-30 maj presenteras en rad aktiviteter inom digitalisering av offentlig sektor . Det pågår många spännande initiativ ! Positivt är att det finns samklang mellan vad regering, myndigheter, kommuner och landsting planerar.
Äntligen kanske det lossnar, till gagn för oss medborgare och skattebetalare!!

@offrum