Öppna data, en ny affärsmöjlighet

Offentlig sektor ska enligt PSI-direktivet publicera s k öppna data , fritt att använda. Det kan vara statistik, kartor mm. Detta är ny spännande affärsmöjlighet. Genom att kombinera data från olika källor kan man skapa helt nya appar. Data får man gratis ! Offentlig sektor står i startgroparna.

Gå in på xx.se/psidata där xxx är t ex din kommun och se vad som publicerats.

Offentliga rummet i Jönköping

På Offentliga rummet 28-30 maj presenteras en rad aktiviteter inom digitalisering av offentlig sektor . Det pågår många spännande initiativ ! Positivt är att det finns samklang mellan vad regering, myndigheter, kommuner och landsting planerar.
Äntligen kanske det lossnar, till gagn för oss medborgare och skattebetalare!!

@offrum

I Turkiet satsar man på läsplattor till alla elever – Faith-projektet

Enligt Dagens Industri den 20 maj ska 17 miljoner elever utrustas med egna läsplattor senast år 2015. Svarta tavlor och kritor ersätts med ny teknik. Totalt berör det 42.000 skolor och 620.000 klasser!

Enligt den officiella hemsidan beräknas projektet kosta 5 miljarder dollar, motsvarande 33 miljarder kronor.

Mer information finns på http://fatihproject.com/

Undrar hur satsningen ser ut på pedagogik-utveckling och lärarnas utveckling??

Är IT offentlig sektors kärnverksamhet?

Nej, det är det inte. Däremot är det oerhört viktigt för att använda som verktyg för att:
– effektivisera den egna verksamheten
– öka service till medborgare, företag och föreningar.

Regeringen lägger just nu stora resurser på e-utveckling i olika former, både för myndigheter, landsting och kommuner. Initiativen är många och inte alltid synkroniserade. Via e-delegationen, Digitaliseringskommissionen och Bredbandsforum går huvudvägarna ut till det offentliga Sverige för att öka digitaliseringen. Den digitala agendan för Sverige visar vägen på strategisk och övergripande nivå!

Det man dock kan fundera på är om offentlig sektor alltid är bäst på att själva driva ”basen” inom IT, d v s drift och kommunikation. Vid en jämförelse finner man att offentlig sektor utkontrakterat sin IT-drift i mindre omfattning än näringslivet.
Totalt spenderar offentlig sektor cirka 46,5 miljarder på IT av den totala marknaden på cirka 155 miljarder.

Outsourcingmarknaden uppgår till cirka 26 miljarder varav offentlig sektor står för cirka 3 miljarder .
Offentlig sektor står dock för 30% av totala IT-marknaden, varför de förmodligen är underrepresenterade inom outsourcing. Det finns således en potential för ökad outsourcing av IT.

Det man kan fundera på vilket som är bäst att outsourca – kärnverksamhet eller standardiserad stödverksamhet som IT?

Många har outsourcat drift av äldrevård, skolmat mm med stora kvalitetsbrister som följd. Det är svårt att kravställa tjänster, speciellt om resultatet kommer att betygsättas av tredje man i form av en brukare eller elev. Lagen om offentlig upphandling borde göra det enklare med gör det inte alltid. (Lägsta pris används alltför ofta om utvärderingskriterium. )

Kanske borde offentlig sektor i stället satsa på outsourcing av det som är beprövat på marknaden och noga beskrivet av andra – drift av IT, kommunikation, applikationsförvaltning etc !

Effekten blir att de får lägre kostnad, högre kvalitet och mer resurser till e-utveckling och (faktiskt) sin kärnverksamhet.

Linkedin, 10 år av professionellt kontaktskapande

Linkedin firar 10 årsjubileum. Totalt har nätverket 225 miljoner medlemmar, vilket innebär att det måste vara det största professionella nätverksverktyget.

Det finns dock flera funktioner utöver att skapa sitt professionella nätverk:
– platsannonsering och prenumeration av intressanta dito. Jag har själv använt platsannonsering och fått mycket kvalificerade svar!
– möjlighet att skapa öppna eller slutna grupper. Det senare kan t ex användas inom företag som informationskanal.
– möjlighet att marknadsföra företagsaktiviteter mm i sitt nätverk
– sist men inte minst, få förslag på nya kontakter!!

/Linkedin – 10 Years of professional networking! /