Offentlig sektor – nästa bransch i tur för omstöpning?

Vi har under senare år sett flera olika branscher förändras med hjälp av internet, e-handel och ny teknik. Musikbranschen, bokbranschen, klädbranschen, banker är bara några exempel på branscher som fått se en snabb förändring. Ofta har förändringen drabbat mellanled och butiker när värdekedjor förändrats och storskalighet slagit ut närhet.

Är det nu dags för den offentliga sektorn?

Det pågår ett stor arbete sedan några år, som initierades av regeringen. Bildandet av exempelvis e-delegationen har drivit på utvecklingen. Än så länge har vi mest sett utredningar som resultat, men nu kanske det är dags för något som skapar nytta.

E-delegationen har startat ett antal projekt som (om de lyckas) kommer att påverka oss alla

Mina meddelanden är en tjänst som förmedlar säkra elektroniska meddelanden mellan aktörer i offentlig sektor, privatpersoner och företag. Myndighetsmeddelanden lämnas till en säker brevlåda och tipsar mottagaren via e-post eller sms att denne kan med hjälp av e-legitimation logga in i brevlådan och läsa meddelandet. Skatteverket är färdledande myndighet. Genomförande och införande pågår.

Syftet med Min ärendeöversikt är att privatpersoner och företag ska få en samlad överblick över sina ärenden med offentlig sektor och se vilken status ärendena har. Förstudien levererades av Transportsstyrelsen i maj 2012. Ett fördjupat utredningsarbete pågår kring möjlig återanvändning av lösning för Mina meddelanden. Skatteverket är färdledande myndighet.

Mina fullmakter är en tjänst som ska göra det enklare för privatpersoner att få en översikt över sina utfärdade fullmakter, att skapa nya fullmakter och att se vilka fullmakter som utfärdats av andra. Förstudien presenterades i maj 2012.

Effektiv informationsförsörjning (Ekonomiskt bistånd) syftar till att effektivisera processen för handläggning av ekonomiskt bistånd genom att med hjälp av nya bas- och e-tjänster effektivisera informationsutbytet mellan kommuner och statliga myndigheter. Färdledande myndighet är Centrala studiestödsnämnden (CSN). Förstudien presenterades i maj 2012. Förslag till genomförande utarbetas under hösten.

För första gången har man ett ”koncernperspektiv” inom offentlig sektor. Det duger inte att var och en går sin egen väg och vägrar att samverka. Man pratar därför om förvaltningsgemensamma tjänster.

För oss skattebetalare kommer det att innebära bättre service till lägre kostnad eller att mer resurser kan läggas på vård, skola och omsorg (i stället för på administration). Vem tackar nej till det ???