Från dumburk till Smart TV

TV:n har länge varit hemmets centralpunkt där familjen samlats för att tillsammans se filmer, shower mm. Vissa av oss kanske minns när programmen var i svartvitt och när det endast en  kanal fanns att välja på? Sedan kom TV2, färg-tv, reklam TV …..

Nu har TV:n tagit nästa steg. Giganter som Sony, LG, Philips och Samsung utkämpar ett slag för att få kontroll över media i hemmen. Genom olika Smart TV-koncept försöker de få TV:s att bli den centrala punkten för musik, foto, video, film och kanske t o m något TV-program. Genom olika play- och filmkanaler kan man välja att titta på sitt favoritprogram när som helst på dygnet. TV-tablån är snart ett minne blott! Lägg till detta kopplingar till Skype, Facebook mfl.

Tyvärr går inte allt smärtfritt. SVT och TV4 bytte plattformar för sina play-kanaler i höstas. Därefter fungerar inte SVT Play eller TV4 play i t ex Samsungs. Smart TV.  Se t ex http://kontakt.svtplay.se/org/svt-play/d/problem-med-svt-play-pa-samsung-tv/

Kanske är det lite för tidigt att köpa en Smart TV för 10 – 15.000 kr? Tekniken är fortfarande i snabb utveckling. Risken finns att din nyinköpta TV snabbt bli omodern och bara går att använda som en vanligt dumburk.

Det finns i så fall helt andra alternativ – mediaspelare!!

Här står nästa slag. Giganter som Apple TV, dLink, Philips mfl lanserar mediaspelare som förvandlar din gamlaTV till en ”Smart TV”. Väljer du Apple, så är det som vanligt. Då är inlåst i Apple-världen och iTunes, vilket har både för- och nackdelar.

På senare tid har det dykt upp helt nya spännande alternativ, t ex TizzBird. Det är en Android-baserad mediaspelare som ger tillgång till Google Play appar, Google Crome webbläsare mm. Deras Stick N1 är som ett USB-minne som pluggas in i TV:ns HDMI-ingång. Vips att du fått en Smart TV med webbläsare och massor med appar att ladda ner!!

Smart TV-utvecklingen är än så länge i sin linda. Det är en del i trenden att allt ska kopplas  upp på nätet, alltid – evernet!

Alla ska med, även Leksand, Hallstahammar, Orust……

För några år sedan avsatte Stockholms stad 600 mkr för utveckling av e-tjänster – ett unikum i Sverige. De kunde göra det bland annat i kraft av sin storlek.

Men hur ska små kommuner kunna klara att tillhandahålla e-tjänster till medborgarna utan att tära på budgeten för vård, skola och omsorg?

Mediankommunen har inte mer än 15 243 invånare. Leksands kommun, Hallstahammars kommun och Orust kommun ligger precis under. Minsta kommunen Bjurholm har inte mer än 2 431 invånare.

(Medelkommunen har cirka 32 700 invånare. Straxt under ligger Katrineholm, Danderyd och Eslöv. )

Kommunerna står inför några stora utmaningar:

 • ökande krav på service från invånare, näringsliv och föreningar
 • gamla is/it-system som inte är kravställda för att kunna kommunicera via e-tjänster
 • ofta en hög medelålder, inom kort kommer många av medarbetarna att gå i pension
 • ökat behov av resurser inom vården för att klara den kommande ålderspuckeln i befolkningen (allt fler blir allt äldre)

Man kan göra utmaningarna till möjligheter!

Genom att effektivisera administrationen kan administrativ personal som går i pension, ersättas av resurser i vård, skola och omsorg.

För att få resurser till e-förvaltningsutvecklingen måste de samverka och gå samman för att göra gemensamma investeringar. Genom SKL:s CeSam, Sambruk och andra inititativ kan de dela investeringar.

Men det kanske inte räcker. Står vi möjligen inför  en ny kommunreform? Genom att slå samman små kommuner till större, får de mer resurser för att klara utvecklingen. Kanske är det dags att damma av Svegfors utredning om regioner?

Självklart måste hänsyn tas till demokratiaspekten när makten flyttas längre från medborgarna.

Sammantaget är det viktigt att se till att alla medborgare så långt som möjligt får tillgång till samma nivå på service, oavsett kommunstorlek.

 

 

Offentlig sektor – nästa bransch i tur för omstöpning?

Vi har under senare år sett flera olika branscher förändras med hjälp av internet, e-handel och ny teknik. Musikbranschen, bokbranschen, klädbranschen, banker är bara några exempel på branscher som fått se en snabb förändring. Ofta har förändringen drabbat mellanled och butiker när värdekedjor förändrats och storskalighet slagit ut närhet.

Är det nu dags för den offentliga sektorn?

Det pågår ett stor arbete sedan några år, som initierades av regeringen. Bildandet av exempelvis e-delegationen har drivit på utvecklingen. Än så länge har vi mest sett utredningar som resultat, men nu kanske det är dags för något som skapar nytta.

E-delegationen har startat ett antal projekt som (om de lyckas) kommer att påverka oss alla

Mina meddelanden är en tjänst som förmedlar säkra elektroniska meddelanden mellan aktörer i offentlig sektor, privatpersoner och företag. Myndighetsmeddelanden lämnas till en säker brevlåda och tipsar mottagaren via e-post eller sms att denne kan med hjälp av e-legitimation logga in i brevlådan och läsa meddelandet. Skatteverket är färdledande myndighet. Genomförande och införande pågår.

Syftet med Min ärendeöversikt är att privatpersoner och företag ska få en samlad överblick över sina ärenden med offentlig sektor och se vilken status ärendena har. Förstudien levererades av Transportsstyrelsen i maj 2012. Ett fördjupat utredningsarbete pågår kring möjlig återanvändning av lösning för Mina meddelanden. Skatteverket är färdledande myndighet.

Mina fullmakter är en tjänst som ska göra det enklare för privatpersoner att få en översikt över sina utfärdade fullmakter, att skapa nya fullmakter och att se vilka fullmakter som utfärdats av andra. Förstudien presenterades i maj 2012.

Effektiv informationsförsörjning (Ekonomiskt bistånd) syftar till att effektivisera processen för handläggning av ekonomiskt bistånd genom att med hjälp av nya bas- och e-tjänster effektivisera informationsutbytet mellan kommuner och statliga myndigheter. Färdledande myndighet är Centrala studiestödsnämnden (CSN). Förstudien presenterades i maj 2012. Förslag till genomförande utarbetas under hösten.

För första gången har man ett ”koncernperspektiv” inom offentlig sektor. Det duger inte att var och en går sin egen väg och vägrar att samverka. Man pratar därför om förvaltningsgemensamma tjänster.

För oss skattebetalare kommer det att innebära bättre service till lägre kostnad eller att mer resurser kan läggas på vård, skola och omsorg (i stället för på administration). Vem tackar nej till det ???

Kommer SPAM att hindra utvecklingen?

Har du också fått mail om att du just vunnit en storvinst på lotteri fast du inte ens köpt en lott eller har ett arv från en avlägsen släktning som du inte en kände till?

Det är den nya formen av ”Nigeriabrev”. Att de fortsätter att strömma in är ett tecken på att någon trots allt går på detta. Lite svårare att avslöja är de mail som kommer från kända avsändare, t ex banken, Blocket mfl och som ber dig bekräfta ett kontonummer.

Senast fick jag följande från ”blocket.se”:

”Hej,

I enlighet med våra användarvillkor samt med målet att förbättra kvalitén på de
tjänster vi erbjuder våra användare, förbehåller Blocket.se sig rätten att
regelbundet kontrollera giltigheten för de uppgifter som använts för transaktioner
genomförda på Blocket.se.

Vi har uppmärksammat att ditt kort, vid din senaste transaktion, debiterades
med ett extra belopp på 340 kr. För att få tillbaka detta belopp ber vi dig att
klicka på följande länk och åter mata in de betalningsuppgifter som använts vid
transaktionen på Blocket.se.

Åter mata in de betalningsuppgifter

Återbetalningen av det aktuella beloppet kommer att genomföras inom 48 timmar,
efter att betalningsuppgifterna som använts vid den sena ste transaktionen
enomförd på Blocket.se har validerats av våra medarbetare.

Med vänliga hälsningar

blocket.se

—————————————————————————————-

Blocket.se – Sveriges största köp & sälj marknad
Tjänsteleverantör:
Blocket AB
105 18 Stockholm
Org nr 556610-3429″

Det är lätt att klicka på länken i mailet som leder till en annan webb än blocket.se.

Enligt statistik från ett webb-hotell så filtrerar de bort 99,5% av alla mail som spam. Av de 0,5% som når fram till mottagarna återfinns mail som de ovan, d v s även där finns skräppost, spam mm.

Det finns en fara i att kriminaliteten på internet ökar så mycket att man tappar trovärdigheten.

Därför är det mycket viktigt att bygga upp säkerheten och att se till att brott på internet verkligen utreds!

Har Steve Jobs påverkat ditt liv? Troligen

”Steve Jobs – en biografi” är en mycket intressant bok för oss som har befunnit oss mitt i ”utvecklingstornadon”. Det är inte alltid man får perspektiv på händelser förrän efteråt. Boken beskriver viktiga händelser som påverkat oss och som resulterat i prylar vars funktioner var revolutionerande då men som vi idag tar för givna.

Apple och Steve Jobs har varit föregångare och bidragit till några stora förändringar av IT och vårt sätt att lyssna på musik, se film, läsa böcker, ringa mm.

För att citera boken:

 • ”Macintosh, som lade grunden till revolutionen för hemdatorer och populariserade det grafiska gränssnittet.
 • Toy Story och andra storsäljare från Pixar, som banade väg för den digitala fantasins mirakel.
 • Apple Store, som förändrade butikens roll i varumärkesbyggande.
 • iPod, som förändrade vårt sätt att lyssna på musik.
 • iTunes Store, som blåste nytt liv i musikindustrin.
 • iPhone, som förvandlade mobiltelefoner till apparater för musik, foto, video, e-post och webb.
 • App Store, som gav upphov till en industri för digitalt innehåll-
 • iPad, som gav upphov till en pekdator och erbjöd en plattform för digitala tidningar, böcker och filmer.
 • iCloud, som degraderade datorn från dess centrala roll i människors hantering av innehåll, och tillät alla våra apparater att synkroniseras utan mellanliggande steg. ”

Läs boken. Lämpligen laddas den ner och läses på en iPad.

För att få ytterligare perspektiv, gå gärna in på youtube och titta på filmen från lanseringen av iPhone respektive iPad

Sök på

 • Steve Jobs Introducing The iPhone At MacWorld 2007
 • iPad Introduction – Apple Special Event January 27th, 2010

Så om du använder en smart telefon, en läsplatta, streamar musik eller film eller lagrar foton i molnet, så har Steve Jobs säkert påverkat dina möjligheter!

Hemtelefonen är död – R I P

När ringde det på din hemtelefon senast? Du kanske inte har någon?

Många ungdomar som flyttar hemifrån tar inte med sig följande tre vanor från hemmet;

 • hemtelefon (fast telefon)
 • tidning
 • TV

Medielandskapet förändras snabbt och i och med nästa generation kommer det att vara helt förändrat, där mobila telefoner, IP-telefoni, annonser och streaming gälla.

Åter till hemtelefonen. För inte så länge sedan gick man från en telefon till nummerskiva till många trådlösa hemtelefoner. Men nu är det dags att skrota konceptet. Antalet samtal på vår egen telefon har minskat dramatiskt de senaste två åren. Med NIX telefoni, så ringer inte säljarna till oss heller.

Nu gäller att varje familjemedlem har en egen telefon och ringer/tar emot samtal på den.

Kommer någon att sakna den fast telefonin i framtiden? Kanske i områden med dålig mobiltäckning, annars inte.

 

Hemtelefonen – R I P.