Datorn i skola – hjälp eller hinder?

De senaste åren har det skett mycket stora investeringar i elevdator, klassdatorer och lärardatorer. Investeringarna går under beteckningen en-till-en elev, en-till-flera etc. Kostnaden för datorer, nätverksutbyggnad etc är ofta stora. Hur ser man till  att nyttan i investeringen blir större än insatsen?

Hur påverkar datorerna utbildningen? Blir det bara ännu ett störmoment som tar fokus från lärarandet?

Hänger pedagogiken med i utvecklingen och kan ta hjälp av datorerna för att eleverna lättare ska kunna nå sina mål. Utredningar visar att datorer kan stödja både elever ” som ligger långt fram” och elever med läs- och skrivsvårigheter.